Onze collega Mattijs, bij velen van u bekend als ‘dokter Numans’ is sinds 1 oktober 2013 professor in Leiden. Hij werd daar toen benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde en hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC.

AM_20141017_74699Op 17 oktober jl. sprak hij in het statige en tot de nok gevulde Groot-Auditorium van het Academiegebouw in Leiden zijn oratie uit en wij – zijn collega’s – waren daar vanzelfsprekend bij. In zo’n oratie (of redevoering) heeft het onderwerp meestal betrekking op het vak van de kersverse hoogleraar en licht hij de rol toe die hij daarin hoopt te vervullen.

De titel van de oratie was “Laten we beginnen bij de huisarts”. Professor Numans pleit voor een intensievere samenwerking tussen de huisarts en de universiteit. Volgens hem komt dat de kwaliteit van zorg ten goede, verzekert het patiënten van up-to-date behandeling, houdt het de huisarts bij de les en verstevigt het de positie van de huisarts ten opzichte van de zorgverzekeraar.

De integrale tekst van de oratie kunt u hier lezen, een beschouwende samenvatting hier.