Oog in Al timmert aan Zorgprogramma Valpreventie.

Een valpartij kan ernstige gevolgen hebben. Reden voor Gezondheidscentrum Oog in Al om samen met tal van zorgprofessionals uit Oog in Al een Zorgprogramma Valpreventie te ontwikkelen. Een Zorgprogramma vol initiatieven om ouderen in de gelegenheid te stellen hun valrisico te verminderen.

Het aantal valincidenten terugdringen is belangrijk. Veel ouderen belanden na een ongelukkige val op de spoedeisende hulp, moeten in het ziekenhuis worden opgenomen of komen zelfs te overlijden. En met het klimmen van de jaren stijgt, vooral bij thuiswonende ouderen, de kans op vallen.

Zorgprogramma Valpreventie

Twee werkgroepen, bestaande uit huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en Thuiszorg, hebben inmiddels in kaart gebracht welke bestaande initiatieven bewezen werken, wat er al in Oog in Al wordt aangeboden en waaraan behoefte bestaat.

Hogeschool Utrecht

Het project staat nu in de startblokken, een kernteam gaat aan de slag. Coördinator Stéphanie van Emmerik: “De kick-off voor alle zorgprofessionals vindt in de lente plaats. Ondertussen zijn we al druk bezig met het optuigen van de initiatieven. Studenten van de Hogeschool Utrecht gaan binnenkort de wijk in om ouderen te vragen naar hun ideeën over valpreventie.”

Advies over medicijnen

Nu al is het mogelijk om advies in te winnen over medicijngebruik. Dit kan bij apotheker Tense Maats, die in de huisartsenpraktijk werkzaam is en graag alle vragen beantwoordt. “Medicijngebruik is een belangrijke oorzaak van vallen. Verstandig dus om regelmatig de medicijnen door te nemen. Mensen kunnen via de doktersassistente een afspraak met mij maken. Ook ga ik op eigen initiatief op huisbezoek of nodig patiënten uit. Eventuele wijzigingen in medicatiegebruik vinden natuurlijk altijd plaats in overleg met de huisarts.”

Valrisico-check

Binnenkort wordt gestart met een valpreventieconsulent. Deze ergotherapeut kan bijvoorbeeld een valrisico-check doen en meedenken bij veiligheid in en om het huis, actief blijven bewegen, hulp van familie, hulpmiddelen en begeleiding bij valangst.

De zorg komt naar je toe!

Verder liggen er onder meer plannen om een aantal keer per maand met diverse professionals de wijk in te gaan. Een laagdrempelige manier om mensen te informeren over vallen en het voorkomen daarvan. En een plek waar zorg- en welzijnsprofessionals uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. In samenwerking met onder meer welzijnsorganisatie Dock wordt bekeken hoe deze samenwerking tussen zorg en welzijn vormgegeven kan worden.

Verder staan er mooie initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld bewegen op het programma, en in oktober een mini-symposium. “Als zorgprofessionals werken wij samen om goede initiatieven voor ouderen te ontwikkelen.”