Kies verstandig...

Van oudsher is de Nederlandse (huis)arts in vergelijking met zijn collega’s in het buitenland terughoudend met het aanvragen van (al dan niet preventief) onderzoek. Er is veel veranderd de afgelopen 10 – 15 jaar, voor een deel door het beschikbaar komen van nieuwe testen en doordat die testen vaak goedkoper en eenvoudiger uitvoerbaar zijn. Toch blijft het belangrijk bij ieder onderzoek opnieuw goed de voor- én de nadelen af te wegen. En de nadelen betreffen dan zeker niet alleen de eventuele (hoge) kosten.

In mei dit jaar verscheen de publieksbrochure ‘Preventief medisch onderzoek. Wel of geen gezondheidscheck?’ van de KNMG. Deze geeft informatie over de voor- en nadelen van gezondheidschecks en is bedoeld om burgers te helpen bij de keuze om wel of niet zo’n test te doen. Op de website van het NHG kunt u meer lezen over de achtergronden hiervan en kunt u de brochure downloaden.

Maar voorlichting geven kan natuurlijk ook op een andere manier. Kijk en luister maar eens naar dit vrolijke en swingende filmpje, dat op niet mis te verstane wijze waarschuwt voor de gevolgen van overbodig onderzoek.

Website NHG