In Oog in Al zet het gezondheidscentrum zich al vier jaar achtereen in om wijkbewoners een laagdrempelige manier van bewegen aan te bieden. Het begon in 2015 met één keer in de maand, maar inmiddels loopt de groep elke eerste en elke derde woensdag van de maand door de wijk. Een groep van zo’n 50 mensen verzamelt zich om 17.30 uur bij de oude Cereolfabriek om vervolgens met een huisarts en bijvoorbeeld een diëtist een wandeling te maken, een SamenLoop.

‘Practice what you preach’ was ooit de gedachte achter dit initiatief. ‘We hebben het in onze spreekkamers zo vaak over het belang van meer bewegen’, vertelt huisarts Wiebe Dommers. Maar sommige mensen vinden het lastig of te duur om naar een sportclub te gaan. Dit is een mooie manier om mensen die wel willen bewegen, maar niet goed weten hoe of waar ze moeten beginnen, bij elkaar te brengen. Inmiddels zien we een vaste kern die iedere keer meegaat en een manier heeft gevonden om meer te bewegen. Daarnaast zijn er mensen die incidenteel aansluiten.’

Vorig jaar is er geïnvesteerd in een samenwerking met bewonersorganisatie Het Wilde Westen. Zij bieden nu SamenEten aan. Als afsluiting van het lopen wordt er een heerlijke maaltijd aangeboden in de Cereolfabriek, op de eerste verdieping. De maaltijd kost € 9,50 en aanmelden hiervoor kan via info@hetwildewesten.nl  Bovendien zorgt Het Wilde Westen in de wintermaanden, van oktober tot en met maart, voor een beweegactiviteit in plaats van het lopen, waardoor de groep het hele jaar door in de gelegenheid wordt gesteld om samen te bewegen en elkaar te ontmoeten!

Dit jaar wordt er gefocust op het uitbreiden van de organisatiekracht met zogeheten frequent meelopers, bewoners in de wijk. Een vijftal mensen heeft zich aangeboden als vrijwilliger en zal helpen bij het verspreiden van promotiemateriaal. Ook lopen zij met één van de twee wandelgroepen mee als begeleider. Sascha de Jong, diëtist in de wijk: ‘Hier zijn we heel blij mee en bovendien trots op. We willen de SamenLoop graag in en met de wijk verder ontwikkelen en hopen dat de SamenLoop dit jaar nog meer bewoners zal verleiden om de stoute wandelschoenen aan te trekken!’

De eerste SamenLoop van het nieuwe seizoen is op woensdag 4 april; om 17.30 uur verzamelen bij de Cereolfabriek.