Maak kennis met Victor van Duuren, huisarts. Sinds juli 2019 werkt hij drie dagen per week in het gezondheidscentrum.

Hoe lang werk je als huisarts?

Na enkele jaren als verpleegkundige te hebben gewerkt ben ik gestart met de studie geneeskunde. Inmiddels ben ik twaalf jaar huisarts en heb elf jaar met veel plezier gewerkt als huisarts in Hazerswoude-Dorp.

Wat vind je het leukst aan je werk?

Ik geniet van de variatie in het werk. Elke tien minuten is er een andere patiënt met een eigen verhaal in de spreekkamer. Ook de diversiteit aan patiënten maakt mijn werk interessant; van cultuur, levensfase tot opleidingsniveau. En uiteraard het persoonlijke contact met de patiënt.

Heb je een specialisme?

Ik ben kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Dat betekent dat ik ben opgeleid om beter ingespeeld te zijn op ouderen die langer zelfstandig wonen. Deze groep wordt groter door sluiting van verzorgingshuizen, vergrijzing en toename van ouderen met meervoudige problemen. Door als hulpverleners beter op de hoogte te zijn van elkaars expertise en mogelijkheden, werken we aan meer samenhang en samenwerking. Het doel is om meer regie en zelfredzaamheid te realiseren voor de oudere patiënt. In het gezondheidscentrum en de wijk wordt hier al veel aandacht aan besteed.

Verder werk ik twee dagen per week als docent op de huisartsopleiding. Het geeft me veel energie om jonge artsen op te leiden tot huisarts. Het houdt me scherp in het vak!

Wat is je verbinding met de wijk?

Ik ervaar na deze korte periode in het centrum betrokkenheid en warmte in de wijk. Ik merk dat er in Oog in Al sociale samenhang en verbinding is tussen de bewoners.
En als ik langs de winkeltjes in de Händelstraat loop ervaar ik een dorps gevoel.

Wat doe je als je niet aan het werk bent?

Bij een lekker windje en een prettige temperatuur ben ik op mijn zeilboot te vinden. Ook vind ik het heerlijk om lange afstandswandelingen te maken.

Vanaf mijn eerste werkdag ervaar ik het enthousiasme en de bevlogenheid van mijn collega’s. Ook merk ik dit buiten het centrum, bijvoorbeeld bij de wijkverpleging en het buurteam. Iedereen werkt aan hetzelfde doel: goede eerstelijns zorg in de wijk Oog in Al!