Gezondheidscentrum Gezond Oog in Al | Update werkwijze in Corona-tijd

Als Gezondheidscentrum Gezond Oog in Al hebben wij natuurlijk direct maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van onze beroepsgroepen. De maatregelen zijn in uw én in ons belang.

Toch is er ook weer veel wél mogelijk. Wij denken voortdurend na over creatieve mogelijkheden om u als wijkbewoner toch (deels) de benodigde zorg te kunnen bieden. Mogelijkheden die passen binnen de richtlijnen. Zorg waarbij wij uw én onze gezondheid en veiligheid nooit uit het oog verliezen.

Huisartsen

Nieuw: spreekuur voor reguliere klachten (niet-Corona)

Sinds kort is er voor patiënten zonder Corona weer een regulier spreekuur. ’s Ochtends en ’s middags kunt u met alle klachten bij één van onze huisartsen terecht. Maakt u wel eerst een telefonische afspraak? Naar verwachting kunt u in de nabije toekomst weer bij meer huisartsen terecht.

In de wachtruimte geldt een maximum van drie personen. De wacht- en behandelkamers bevinden zich op een andere etage dan de wacht- en behandelruimtes voor patiënten met Corona of een verdenking daarvan. Door beide patiëntenstromen strikt gescheiden te houden, kunnen wij garanderen dat u niet in aanraking komt met Coronapatiënten.

De verminderde vraag naar hulp bij reguliere (niet-Corona) klachten is zorgwekkend. Gezondheidsproblemen kunnen niet altijd wachten, en kunnen door het mijden van zorg juist verergeren. Of tot andere gezondheidsproblemen leiden.

Wij vragen u daarom nadrukkelijk om ook bij andere klachten contact met ons op te nemen. Oók bij twijfel. U kunt op afspraak veilig in onze praktijk komen. Daar zorgen wij voor. Voorkom onnodige gezondheidsrisico’s. Bel gerust. Wij staan graag voor u klaar.

Huisarts nodig? Altijd bellen! 030 298 85 55

Apotheek

Neem bij voorkeur telefonisch contact op met de apotheek: 030 298 85 65.

Natuurlijk bent u ook nu welkom in de apotheek, maar beperk uw bezoekjes zo veel mogelijk. Kom alleen binnen als het echt noodzakelijk is. We hanteren momenteel een maximum van vier cliënten tegelijk in de apotheek. Draag tijdens uw bezoek alstublieft een mondkapje en houd 1.5m afstand tot elkaar.

In principe liggen uw medicijnen klaar in de ServiLocker (afhaalautomaat) aan de buitenkant van de apotheek. Het inleveren van oude medicijnen is mogelijk in de retourbox in de apotheek. U kunt ze ook inleveren bij de milieustraat.

Uitleg nodig? Of andere vragen? Bel ons gerust. We helpen u graag.

Fysiotherapie

Nieuw: fysiotherapie mag weer veilig en verantwoord van start

Goed nieuws: vanaf 4 mei mogen de fysiotherapeuten weer veilig en verantwoord opschalen. Natuurlijk stapsgewijs en met gepaste voorzorgsmaatregelen. Het beperken van besmettingsrisico’s blijft immers het uitgangspunt. Welke zorg de komende tijd precies mogelijk is, is ter beoordeling aan de fysiotherapeuten. Zij volgen daarbij de regels en adviezen van het RIVM en de beroepsgroepen.

Behandelmogelijkheden zijn bij voorkeur nog op afstand en in specifieke gevallen in de praktijk of aan huis. Bij de beoordeling wordt onder meer gekeken of een behandeling echt noodzakelijk is en of er sprake is van een risico op onomkeerbare achteruitgang bij niet-behandelen. Overleg gerust per mail of telefonisch met de fysiotherapeuten.

Beide fysiotherapiepraktijken zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen en het geven van advies. De medewerkers denken ook graag mee over creatieve oplossingen, zoals telefonische ondersteuning bij trainingsschema’s, oefeningen voordoen via beeldbellen of op afstand, een app, en verwijzing naar instructiefilmpjes op internet.

De praktijken bereiden zich bovendien voor op het behandelen van patiënten die hersteld zijn van Covid-19. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Oog voor Fysio hebben daartoe recent online nascholingscursussen over longproblematiek en revalidatie ná Corona gevolgd. Fysiotherapie Van der Lingen/Kevenaar heeft ruime ervaring in het behandelen van longpatiënten. De fysiotherapeuten hebben enkele jaren geleden daarvoor de benodigde nascholing afgerond.

Meer informatie

Fysiotherapie Oog voor Fysio

Mail bij voorkeur naar info@oogvoorfysio.nl of bel eventueel 030 298 85 88 (inspreken op antwoordapparaat).

Fysiotherapie Van der Lingen/Kevenaar

Bel 030 298 85 80.

Op www.gzcooginal.nl vindt u meer informatie over de huidige werkwijze van de huisartsen, apotheek en fysiotherapiepraktijken.

coronavirus