Gebruikt u veel medicijnen, denkt u dat u last heeft van bijwerkingen of heeft u vragen over uw medicijnen?
Dan kunt u vanaf nu ook een afspraak maken met het nieuwste lid van het huisartsenteam, mw Maats.
Zij is apotheker, voorheen werkzaam bij apotheek Oog in Al. Zij zal samen met u kijken hoe het medicatiegebruik het best kan worden ingepast in uw dagelijks leven en mogelijke problemen verhelpen.
Dit alles zal natuurlijk in nauwe samenwerking met uw huisarts en uw apotheek verlopen en vindt plaats in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke toegevoegde waarde van een apotheker in de huisartspraktijk