Algemeen

COPD is een verzamelnaam voor de aandoeningen Chronische Bronchitis en Longemfyseem. Deze aandoening kan zorgen voor vervelende klachten zoals benauwdheid, hoesten, kortademigheid en moeheid. Het is dan ook van belang dat u de juiste behandeling en medicijnen krijgt.

Binnen het gezondheidscentrum wordt samengewerkt met de verschillende disciplines. Om deze disciplines te combineren, heeft Gezondheidscentrum Oog in Al het zorgprogramma COPD opgesteld. Zo kunt u bijvoorbeeld doorverwezen worden naar de fysiotherapeut, die u kan helpen om uw conditie te verbeteren. Of naar een diëtiste die u voedingsadviezen kan geven.

Als bekend is dat u COPD heeft, wordt u automatisch opgeroepen voor controle door bij de praktijkondersteuner. Tijdens dit consult bij de Praktijkondersteuner kunt u al uw vragen kwijt. Er wordt aandacht besteed aan uw klachten, leefstijl en de longen worden gecontroleerd met behulp van een longfunctieonderzoek. De praktijkondersteuner bespreekt de uitslag van het onderzoek met een huisarts, uw eigen huisarts wordt hierover geïnformeerd. Uw eigen huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw COPD.

Carrousel

De zorg voor COPD patiënten in ons gezondheidscentrum is vernieuwd!

Omdat we graag volledige zorg aan onze patiënten willen leveren, laten we tijdens de jaarlijkse controle alle betrokken zorgverleners aan bod komen. Dit betekent dat de patiënten niet alleen een bezoek brengen aan de praktijkondersteuner, Elly Kamermans, maar binnen 1 of 2 dagdelen ook aan de apotheker, de fysiotherapeut en de diëtist. Gezamenlijk inventariseren we hoe het met uw klachten gaat. Wij gaan na of u nog de optimale medicatie krijgt en of u deze op de juiste manier inneemt. Wij informeren naar uw voeding en beweging en geven u adviezen over hoe u dit mogelijk kunt verbeteren. We bespreken met elkaar en de huisarts de uitkomst van deze controle en overleggen welk beleid voor het komende jaar verstandig is. Zo zijn behandeling en ondersteuning helemaal op elkaar afgestemd.

Patiënten die al kennis hebben gemaakt met de zorgcarrousel vinden het prettig om in korte tijd met de verschillende zorgverleners over hun specifieke situatie te spreken en er blijkt vaak toch weer iets te leren en te verbeteren.

Team longen
Gerrit van Ommeren

Apotheker

Doortje Graafmans

Huisarts

Sascha de Jong

Diëtist