Over gezondheid, gewicht en bewegen

We weten allemaal dat deze drie dingen met elkaar te maken hebben. Toch zijn er in Nederland steeds meer mensen met overgewicht. Snoepen en teveel eten gaat veelal ongemerkt en gebeurt vaker dan u denkt. Voldoende bewegen schiet er bij veel mensen ook te vaak bij in. Hierdoor valt het niet mee om op gewicht te blijven. Naarmate u zwaarder wordt, merkt u dat bewegen moeilijker gaat en uw conditie verslechtert. Meer aandacht besteden aan een gezond en gevarieerd eetpatroon en de tijd nemen om te gaan bewegen, zijn belangrijke onderdelen van een gezonde levensstijl.

Gecombineerde Leefstijlinterventie - GLI
BannerGLI
Team leefstijl
Laurens Haxelmans

Fysiotherapeut

Annette Timmerman

Praktijkverpleegkundige

GLI - COOL

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Het programma helpt mensen om door middel van gedragsverandering de leefstijl te verbeteren. Er wordt gefocust op bewustwording van de huidige gewoontes en vervolgens wordt gekeken naar hoe gezondere gewoontes geïmplementeerd kunnen worden en hoe deze kunnen worden behouden. Er wordt gekeken naar de onderdelen beweging en voeding, maar ook naar slapen, ontspanning en stress, energiemanagement, tijdmanagement en de balans tussen alle factoren.

Bij De OefenPraktijk kunt u terecht voor het CooL-programma (Coaching op Leefstijl). Dit programma is onderdeel van de GLI. In dit programma worden groepen van 8 tot 12 deelnemers voor 2 jaar lang begeleid op weg naar een gezonder(e) leefstijl. Er vinden individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten plaats die worden begeleid door de leefstijlcoach. Er wordt gestreefd naar een duurzame verandering van de leefstijl door gewichtsverlies, verbetering van de gezondheid, verbetering van de lichamelijke fitheid en verbetering van de kwaliteit van leven.

Voor wie?

Het programma is voor volwassenen met een BMI 30 en hoger, of volwassenen met een BMI vanaf 25 in combinatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Vergoeding

De kosten voor het programma worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Het heeft geen invloed op het eigen risico. U heeft alleen een verwijzing van de huisarts nodig.

Contactgegevens

De OefenPraktijk
Kanaalweg 86
3533 HG Utrecht
T 030 237 8187