Welkom bij Huisartsen Oog in Al

Werkgebied

Onze huisartsenpraktijk is open voor inwoners van

Oog in Al

Volledig (postcode 3533):  Halve Maan, Oog in Al, Welgelegen – Den Hommel

Kanaleneiland Noord

Rooseveltlaan t/m Peltlaan, Loderlaan t/m kanaalweg

Afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak. Wilt u een afspraak maken?

Bel dan tussen 8.00 en 17.00 uur met 030 – 298 85 55.

Redt u een afspraak niet, dan verzoeken we u deze tijdig (bij voorkeur 24 uur vooraf) af te zeggen.

U kunt ook online een afspraak maken rechtstreeks in de agenda van uw eigen huisarts. Log hiervoor eerst in Uitleg portaal

Niet op komen dagen

Bij niet op komen dagen hanteren wij een ‘no show’ tarief.

 • De eerste keer dat u niet op komt dagen krijgt u een waarschuwing.
 • De volgende keer ontvangt u een rekening.

Het tarief is 10 euro voor een consult bij de huisarts/assistente en 20 euro voor een consult bij de praktijkondersteuner. Deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit tarief is conform de landelijke richtlijnen van onze beroepsvereniging (LHV).

Bij verhindering dient u een gemaakte afspraak 24 uur van te voren af te zeggen.

Werkdagen huisartsen

 • dr van Dillen  |  ma, wo, do
 • dr van Duuren  |  ma, do, vr
 • dr Eizenga  |  ma, wo, vr
 • dr Graafmans  |  di, do, vr
 • dr Luchtman  |  di, do, vr
 • dr Numans  |  wo
 • dr van Pinxteren  |  di, wo, vr
 • dr Prinssen  |  ma, di, do
 • dr Visser  |  ma, wo, do

Telefonisch spreekuur

Wilt u uw huisarts telefonisch spreken? Bel dan tussen 8 en 17 uur met 030 – 2988555. De assistente maakt een belafspraak in de agenda van de huisarts, zodat hij of zij u kan terugbellen.

Herhaalrecept

Wilt u een herhaalrecept aanvragen? Dat kan eenvoudig bij Gezondheidscentrum Oog in Al. U bepaalt zelf hoe u een herhaalrecept aanvraagt:

 • Telefonisch. Bel hiervoor met de receptenlijn: 030 – 298 85 55, keuze 3
 • Via het internet. Log eerst in op ons portaal via [Login MijnOoginAl] in het menu rechtsboven.

eConsult

Vanuit ons patientenportaal kunt u een eConsult aanvragen bij een van de huisartsen; u ontvangt dan binnen 3 werkdagen antwoord op uw vraag. U kunt in het portaal ook herhaalrecepten aanvragen en een afspraak maken rechtstreeks in de spreekuuragenda (dit laatste is ivm Corona momenteel niet mogelijk).

Log eerst in op ons portaal via [Login MijnOoginAl] in het menu rechtsboven.

Reisadvies

Gaat u op vakantie of voor zaken naar een ver land? Gezondheidscentrum Oog in Al adviseert u over gezondheid voor, tijdens en na de reis. We zijn al vele jaren geregistreerd als erkend landelijk Gele Koorts vaccinatiecentrum.

Wij zijn aangesloten bij www.reisprik.nl. Via deze website kunt u een verzoek indienen om een afspraak te maken. Na ontvangst van uw aanvraag volgt binnen 3 werkdagen een reactie.

Wrattenspreekuur

Met ingang van 1 januari 2018 stoppen wij met het inloopspreekuur voor de behandeling van wratten.

De behandeling met stikstof is vaak nogal pijnlijk en niet altijd even effectief. Bovendien genezen wratten uiteindelijk ook spontaan.

Indien er klachten bestaan door de wratten, bijvoorbeeld pijn bij het lopen (voetwratten) of in cosmetische zin (vingers of gelaat), dan kan behandeling wel aangewezen zijn. Maak in deze gevallen een afspraak bij de praktijkassistente.

Praktijkondersteuner

De functie van PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg (POH) wordt ingevuld door diverse zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding en werkervaring. Ze werken nauw samen met de huisartsen in het gezondheidscentrum en dragen zo bij aan een zo goed mogelijke zorg voor u. Er zijn twee specialisaties: somatiek (S) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Uiteraard hebben de praktijkondersteuners, net zoals de huisarts, een beroepsgeheim.

Spreekuren

U kunt bij de POH onder andere terecht voor spreekuren van zorgprogramma’s zoals COPD en diabetes, GGZ en CVRM. Tijdens deze spreekuren krijgt u extra uitleg, bijvoorbeeld over het verminderen van klachten. Daarnaast legt de POH zo nodig ook huisbezoeken af.

Uitvoerig geschoold

De POH-S in Oog in Al hebben veelal een achtergrond als verpleegkundige en zijn BIG-geregistreerd. De POH-GGZ is van huis uit psycholoog. Ze werken allen in hoge mate zelfstandig.

Onderzoek en behandeling

Enkele van de activiteiten waarvoor u – via de huisarts – terecht kunt bij de Praktijkondersteuner:

 • Wondverzorging
 • Zwachtelen
 • Onderzoek enkelarmindex
 • Geheugentests
 • Diagnostische spirometrie
 • Simms-classificatie (diabetes)
 • Bloeddrukcontroles
 • Psychische tests
 • Verhelderen van psychische klachten

Ons zorgaanbod

U kunt bij ons terecht voor onder meer de volgende onderzoeken en behandelingen:

Onderzoek

 • Bloedonderzoek
 • Doppleronderzoek (bloedvaten benen)
 • Tympanometrie (trommelvlies)
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Uitstrijkjes

Behandeling

 • Hechten van wonden
 • Verwijderen moedervlekken, wratten, vetbulten
 • Behandelen van ingegroeide teennagels
 • Tapen
 • Zwachtelen
 • Injecties in en rondom gewrichten
 • Oogboring (staalsplinters)
 • Plaatsen/verwijderen van urinekatheter
 • Tamponneren van een ontstoken gehoorgang
 • Inbrengen/verwijderen van spiraal

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring vindt u hier.

Klachtenprocedure

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

Uw medisch dossier

Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via de website van de NPCF.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld door de KNMG: ‘Advies voor overdracht patientendossier‘.

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u hier vinden:

LHV: ‘Hoe kies ik een andere huisarts?

NPCF: ‘Inzage in uw medisch dossier

Wetenschappelijk onderzoek

Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek via o.a. het Julius Huisartsen Netwerk (JHN). Het JHN verricht onderzoek met als doel het verbeteren van de gezondheidszorg. Ze verzamelen de gegevens die uw huisarts in de computer heeft vastgelegd. Deze gegevens betreffen informatie over diagnoses, medicatiegebruik, laboratoriumuitslagen en welke behandelingen zijn ingezet.

Uiteraard is de bescherming van de privacy van patiëntengegevens en deelnemende huisartsen van zeer groot belang. Uw gegevens worden vertrouwd behandeld volgens de Wet Persoonsgegevens. In de database staan geen identificerende gegevens en de gegevens zijn dus ook nooit herleidbaar tot individuele personen. Bovendien wordt al het wetenschappelijk onderzoek eerst goedgekeurd door een medisch ethische commissie.

Heeft u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, dan kunt u dit laten weten aan de assistente of uw huisarts. Dan dragen wij er zorg voor dat uw gegevens niet worden gebruikt in de database.

 • Online

  Voor het online maken van afspraken, aanvragen van herhaalrecepten of een eConsult kunt u bij ons terecht door in te loggen via [Login Mijn Oog in Al] in het menu, rechtsboven.

 • Telefoon & email

  U kunt ons tijdens openingstijden bereiken op 030-2988555. Voor spoedgevallen kiest u direct een 1.

  Voor administratieve zaken kunt u ons bereiken via email

 • Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.00 uur
 • Huisartsenpost

  De openingstijden van de huisartsenpost zijn:

  • Maandag t/m vrijdag: 17.00 uur tot 8.00 uur
  • Weekend en feestdagen: 24 uur per dag

  Telefoon huisartsenpost 088 130 96 70

Team huisarts
Annette Timmerman

POH-somatiek

Bart van Pinxteren

Huisarts

Cinthia

Doktersassistente

Doortje Graafmans

Huisarts

Elise

Doktersassistente

Guy Timp

Huisarts in opleiding

Jacobine

Doktersassistente

Jessica

Doktersassistente

Lies Visser

Huisarts

Machteld Bakker

POH-somatiek

Mariska van Leusden

Office manager

Mattijs Numans

Huisarts

Monica

Doktersassistente

Monique Prinssen

Huisarts

Renske Putman

POH-GGZ

Rina Hoekstra

POH-GGZ

Rosa

Doktersassistente

Roxanne van den Berg

POH-somatiek

Simone

Doktersassistente

Tense Maats

Apotheker

Thijs Luchtman

Huisarts

Victor van Duuren

Huisarts

Wietze Eizenga

Huisarts