Cardiovasculair risicomanagement

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn al jarenlang één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Het is dan ook zaak om de juiste actie te ondernemen om risico’s te verminderen. Dit valt onder CVRM, oftewel diagnostiek, onderzoek, behandeling en follow-up. Vanuit het zorgprogramma CVRM helpt Gezondheidscentrum Oog in Al u bij het verkleinen van risico’s op hart- en vaatziekten. Daarvoor zijn een gezonde leefstijl, voldoende beweging en wellicht medicijnen nodig. In dit zorgprogramma begeleiden we u op deze en andere vlakken. Een spreekuur valt ook onder dit zorgprogramma.

Team hart- en vaatziekten
Machteld Bakker

Praktijkverpleegkundige

Tense Maats

Apotheker

Sascha de Jong

Diëtist

Monique Prinssen

Huisarts

Annette Timmerman

Praktijkverpleegkundige

Telemonitoring

Telemonitoring

Om de zorg aan patiënten met een hoge bloeddruk te verbeteren heeft FocusCura in samenwerking met zorgverleners en patiënten van het UMC Utrecht en Huisartsen Utrecht Stad (HUS) een eerste versie van de app cVitals bloeddruk ontwikkeld. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Patiënten uit de eerste en tweede lijn zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling zodat de app aansluit bij hun behoeften. In 2016 is gestart met een pilot onder patiënten van het UMC Utrecht en Gezondheidscentrum Oog in Al. De resultaten uit deze pilot zijn meegenomen in de doorontwikkeling van de app en optimalisatie van het zorgproces.

cVitals - eHealth

cVitals is een app waarin u thuis zelf uw bloeddruk en gewicht kunt bijhouden. Uw zorgverlener ziet de resultaten van deze metingen en kan u op deze manier op afstand volgen. Meer weten of meedoen? Neem contact op met uw huisarts of prakijkondersteuner.

Hoe werkt het?

  • Van de praktijk krijgt u een bloeddrukmeter en weegschaal te leen. Deze apparatuur koppelt u aan de app.
  • U spreekt af hoe vaak u gaat meten. U meet bijvoorbeeld iedere twee maanden een week lang uw bloeddruk.
  • De bloeddrukmeter en de weegschaal sturen de resultaten automatisch naar de app. Wij kunnen de resultaten van de metingen inzien en u op deze manier volgen.
  • Als de metingen buiten de ingestelde drempelwaardes komen, stelt de app ons automatisch op de hoogte.