Zijn uw privacygevoelige gegevens in goede handen?

Huisartsenpraktijk Oog in Al volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Toch blijven er bijzondere omstandigheden. “Wij handelen naar de geest van de wet. Bij een afweging weegt de zorg voor de patiënt het zwaarst.”

Lees verder!