Huisartsen Oog in Al neemt deel aan een groot internationaal onderzoek, genaamd PaRIS. Voor dat onderzoek wordt wereldwijd aan patiënten met een chronische aandoening gevraagd wat hun mening over de zorg van de huisarts is. De uitkomsten van het onderzoek kunnen beleidsmakers helpen de zorg in de toekomst te  verbeteren.

Als u hiervoor in aanmerking komt, zult u mogelijk door ons benaderd worden. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig.

Het onderzoek staat internationaal onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en wordt in Nederland uitgevoerd door het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg).