Welkom bij Psycholoog Oog in Al
Wat wij doen

Als de huisarts signaleert dat de oorzaak van klachten psychisch is, kan deze u of uw kind doorverwijzen naar een van de psychologen binnen Gezondheidscentrum Oog in Al.

Samenwerking

De psycholoog werkt nauw samen met de huisartsen en de praktijkondersteuner (POH) GGZ. Op basis van de ernst van de klachten wordt u binnen de praktijk behandeld door de POH GGZ of de GZ-psycholoog binnen de praktijk. Is er sprake van complexe problematiek wordt u buiten de praktijk in de Specialistische GGZ behandeld.

Praktijkondersteuner GGZ
 • Doelgroep

  (Jong)volwassenen en ouderen.

 • Verwijzing

  Via de huisarts

 • Vergoeding

  Begeleiding door de POH-GGZ valt onder huisartsenzorg en wordt volledig vergoed.

 • Afspraak

  Via de assistente van de huisarts.

 • null

  Organisatie

  De praktijkondersteuners (POH) GGZ zijn werkzaam bij Huisartsen oog in Al.

GZ-psycholoog volwassenen
 • Doelgroep

  Volwassenen.

 • Verwijzing

  Via de huisarts

 • Vergoeding

  Uw eigen risico zal worden aangesproken.

 • Afspraak

  Bel 06 – 460 86 814

 • null

  Organisatie

  Joghem de Wreede werkt bij Psychologenpraktijk West. Klik op het icoon links om naar hun eigen website te gaan.

GZ-psycholoog kind & jeugd
 • Doelgroep

  Kinderen, jongeren en volwassenen.

 • Verwijzing

  Via de huisarts of het Buurtteam.

 • Vergoeding

  Tot 18 jaar wordt alle zorg vergoed door de gemeente. Vanaf 18 jaar wordt het eigen risico van de zorgverzekering aangesproken.

 • Afspraak

  De huisarts meldt u digitaal aan, waarna u een oproep krijgt.

 • null

  Organisatie

  Eva Porton is werkzaam bij Indigo Midden Nederland; klik op het icoon links voor de website van Indigo.

Praktische informatie

Werkwijze

De werkwijze van de psycholoog van Gezondheidscentrum Oog in Al is in de meeste gevallen als volgt:

Tijdens de intake vindt de eerste kennismaking plaats; de psycholoog stelt vragen en verzamelt informatie. Samen met u of uw kind formuleren we behandeldoelen op basis van de hulpvraag en overleggen we over de aanpak van de behandeling.

In de behandeling van volwassenen ligt naast de focus op het verminderen van klachten vooral de nadruk op uw ontwikkelingsproces. Hierbij gaat het om het vergroten van inzicht in het eigen functioneren, te accepteren wat niet veranderbaar is en aan te pakken wat wel veranderbaar is. Tussentijds evalueert de psycholoog regelmatig met u. Hoe vindt u dat het gaat en in hoeverre zijn doelen al behaald?

In de behandeling van kinderen/jongeren ligt het accent op het aanleren van vaardigheden om in de toekomst zelf problemen op te kunnen lossen. Cognitieve gedragstherapie is de basis van de behandeling, al dan niet aangevuld met methodieken zoals EMDR of oplossingsgerichte therapie. Ook kan er diagnostiek ingezet worden om de klachten te verhelderen. Een kinder-/jeugdpsychiater is tevens op consultbasis te betrekken. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken met het kind, ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken.

De insteek van de behandeling is steeds kortdurend. In de praktijk betekent dit dat de behandeling over het algemeen bestaat uit tussen de 5 tot 12 gesprekken van 45 minuten.

Zijn de doelen gerealiseerd? Dan sluiten we de behandeling in overleg af.

Klachten volwassenen

 • Als u zich vaak gespannen of angstig voelt
 • Als u last heeft van sombere of depressieve gevoelens
 • Als u al een tijd oververmoeid bent
 • Als u zich overbelast voelt
 • Als het u niet lukt om keuzes te maken
 • Als u weinig zelfvertrouwen heeft of zich vaak verlegen of onzeker voelt in contact
 • Als u last heeft van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid waar geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor is
 • Als u moeite heeft met inslapen of doorslapen
 • Als u alsmaar piekert of als bepaalde gedachten alsmaar terugkomen
 • Als u na een traumatische ervaring last hebt van prikkelbaarheid, concentratieproblemen of nachtmerries
 • Als u last heeft van de hoge eisen die u aan zichzelf stelt
 • Als het niet lukt om op een assertieve manier voor uzelf op te komen
 • Als u rondom werk, werkeloosheid of studie psychische problemen ervaart
 • Als u seksuele problemen heeft
 • Als u een ingrijpende gebeurtenis heeft ervaren, zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding of ontslag
 • Als u problemen ervaart in uw relatie(s) of vriendschap(pen)
 • Als u vragen heeft over uw identiteit (wie ben ik? wat wil ik?)

Klachten kind en jeugd

 • Aandachtsproblemen, concentratieproblemen en druk gedrag (zoals ADHD)
 • Gedragsproblemen, storend en opstandig gedrag
 • Depressiviteit en angstklachten
 • Problemen met sociale contacten
 • Slaapproblemen en lichte eetstoornissen
 • Niet-complexe traumatische klachten
Team psychologische zorg
Eva Porton

GZ-psycholoog kind & jeugd

Renske Putman

POH-GGZ

Rina Hoekstra

POH-GGZ