Welkom bij Prikpunt Oog in Al
Wat wij doen

Saltro is een diagnostisch centrum dat door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies zorgverleners ondersteunt bij het bieden van de beste zorg aan patiënten. Saltro organiseert de diagnostiek in nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Hiervoor kunnen zij terecht bij ca. 170 locaties en indien nodig komen we bij mensen thuis.

Sinds februari is het prikpunt in Oog in Al weer beschikbaar voor bloedafname, maar alleen op afspraak: bel 030-2361186 of online www.saltro.nl