Welkom bij Logopedie Oog in Al
Wat wij doen

Goede communicatie is belangrijk. Soms kan een kind achterblijven in de ontwikkeling van mondelinge communicatie. In dat geval kan logopedie helpen. Ook als volwassene kunt u baat hebben bij logopedie. Bijvoorbeeld bij stemproblemen of als u door dementie, afasie of een herseninfarct opnieuw moet leren spreken.

Van taal tot eet/drinkproblemen

De logopedist behandelt communicatiestoornissen met betrekking tot: taal, spraak, mondfuncties, gehoor, slikken en eet- en/of drinkproblemen. Hierbij gaan we altijd terug naar de basis. Zo brengen we bij kinderen in kaart hoe de ontwikkeling van het kind tot nu toe is gegaan. Bij volwassenen proberen we ook de oorzaak van de problemen te achterhalen. Vanaf die basis bieden we therapie en advies om te werken aan taal- en spraakontwikkeling. Waar nodig werkt de logopedist samen met de fysiotherapeut en de huisarts.

Logopediepraktijk Huijts

Logopedie in Gezondheidscentrum Oog in Al wordt verzorgd door Logopediepraktijk Huijts.

Logopediepraktijk Huijts
 • Doelgroep

  Kinderen en volwassenen

 • Verwijzing

  Via de huisarts

 • Vergoeding

 • Afspraak

 • Organisatie

  Klik op het icoon links om naar de eigen website van Logopediepraktijk Huijts te gaan.

Praktisch informatie

Specialisatie

De logopedist van Gezondheidscentrum Oog in Al is gespecialiseerd in kinderlogopedie. Kinderen met beperkingen of speciale behoeftes krijgen een behandeling op maat. Er is extra aandacht om een kind op zijn of haar gemak te stellen en er alles aan te doen om kinderen beter te laten spreken.

Maar ook volwassenen zijn van harte welkom voor deskundig advies en behandeling.

Werkwijze

De werkwijze van de logopedist van Gezondheidscentrum Oog in Al is in de meeste gevallen als volgt:

Intake. Bepalen van de klacht en mogelijke oorzaken.

Opstellen plan van aanpak. Hierbij gaan we uit van wat een kind of volwassene wél kan. Dit gebruiken we om moeilijkere punten te verbeteren.

Behandelingen. Minimaal een, soms twee keer per week een behandeling van een half uur.

Thuis oefenen. De cliënt krijgt oefeningen mee voor thuis. Door vijf of tien minuten per dag te oefenen, is sneller resultaat te behalen.

Wij zijn een HCA gecertificeerde praktijk

Dit is een kwaliteitssysteem dat door zorg­verzekeraars wordt erkend en waarmee we ons kunnen onderscheiden op kwaliteit.

Team logopedie
Sanne Huijts

Logopedist

Mariette Bor

Logopedist

Liza de Winkel

Logopedist

Liesbeth van Prooijen – van den Top

Logopedist

Imke Siecker

Logopedist

Emma van Katwijk

Logopedist