Psychische klachten

In ieders leven kunnen zaken voorvallen die psychische gevolgen hebben. Neem overbelasting, (chronische) stress of een burnout. Of een heftige gebeurtenis in de privékring. Vanuit het zorgprogramma GGZ werken diverse disciplines in Gezondheidscentrum Oog in Al samen met u aan het verminderen van psychische klachten.

De huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner (POH-GGZ) en soms ook de haptonoom/fysiotherapeut werken nauw samen binnen dit zorgprogramma. Zo kunt u ervan op aan dat u de best mogelijke ondersteuning krijgt. Daarnaast biedt het spreekuur ruimte om uw verhaal te doen.

Ons aanbod

Er bestaat veel onduidelijkheid over wanneer er nu wel of niet een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig is binnen de GGZ. Samenvattend valt hierover het volgende aan te geven:

  • Afronding behandeling GB-GGZ → nieuwe zorgvraag/diagnose → na 60 dagen nieuwe behandeling GB-GGZ: wél nieuwe verwijsbrief huisarts nodig
  • Opschalen GB-GGZ → S-GGZ (ook bij verwijzing naar een andere GGZ instelling): géén nieuwe verwijsbrief nodig
  • Afschalen S-GGZ → GB-GGZ (ook bij verwijzing naar een andere GGZ instelling): géén nieuwe verwijsbrief nodig
  • Vervolgbehandeling van dezelfde problematiek binnen de S-GGZ  (op vervolg DBC) → géén nieuwe verwijsbrief nodig. Voor de GB-GGZ is er steeds sprake van een eenmalige aanspraak en geldt deze regel dus niet (behalve bij product chronisch, zie onderstaand)
  • Behandeling binnen product ‘chronisch’ in de GB-GGZ: géén nieuwe verwijsbrief nodig

Meer informatie hierover is te vinden in de Afspraken Verwijzing Geestelijke gezondheidszorg, waaraan bovenstaande vuistregels zijn ontleend, zie knop hieronder.

 

Team GGZ

Eva Porton

GZ-psycholoog

Doortje Graafmans

Huisarts

Rina Hoekstra

POH-GGZ