Informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met diabetes

Dialokaal is een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met diabetes met als doel de preventie, informatievoorziening en zorg rondom diabetes in Utrecht te verbeteren. Een actueel thema wordt toegelicht door in Diabetes gespecialiseerde zorgverleners. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen. In 2015 komen de volgende onderwerpen aan bod: diabetes & voeten, diabetes & vakantie en voeding, beweging & diabetes.

Op 26 februari, 28 mei en 1 oktober vinden bijeenkomsten plaats in Bibliotheek Overvecht.

Dialokaal is een initiatief van de HUS (Huisartsen Utrecht Stad), Careyn, Diabetesvereniging Nederland, Saltro en de Utrechtse ziekenhuizen.

Voor meer info en aanmelding zie flyer: DiaLokaal – 2015