Vanaf de eerste helft van 2016 zijn de huisartsen van ons gezondheidscentrum samen met een tiental patienten voorzichtige stapjes op het gebied van eHealth aan het zetten. Het idee is, dat mensen met een hoge bloeddruk niet meer steeds voor controle naar de praktijk hoeven te komen. De deelnemers meten thuis hun bloeddruk en gewicht, waarna de metingen automatisch naar een smartphone worden gestuurd. De smartphone stuurt de uitslagen vervolgens weer door naar het medisch dossier van de huisarts en via een eConsult wordt de uitslag besproken.

Hoewel er nog veel te verbeteren valt aan met name de koppeling tussen de bloeddrukmeter en de smartphone lijkt deze aanpak toch veel voordelen te bieden. Zo geeft een thuismeting een betere afspiegeling van de echte bloeddruk, dan een spreekkamer-meting en kunnen we hiermee dus overbehandeling voorkomen. Ook is het mogelijk om de uitslagen voor te leggen aan een medisch specialist, zodat die op afstand een advies kan geven en de patient niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft. En als dat laatste dan toch nodig mocht zijn, dan kunnen alle meetwaarden digitaal eenvoudig worden meegestuurd.

In dit eHealth-project werken patienten, huisartsen uit Oog in Al, medisch specialisten uit het UMCU en software-ontwikkelaars nauw samen. Die samenwerking zou weleens de sleutel tot succes kunnen blijken te zijn.

Lees meer over dit project