Jaarlijks brengt het NIVEL een rapport uit over de zorg voor patiënten die behandeld zijn door de fysiotherapeut. Dat doet zij in het kader van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, waar continu gegevens worden verzameld (en gepubliceerd) over gezondheid en zorg in de eerste lijn. Daar vindt u alle cijfers terug over fysiotherapeuten, maar ook over huisartsen, apothekers en logopedisten bijvoorbeeld.

Hieronder een overzicht van de landelijke cijfers betreffende fysiotherapie. Het gaat om jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015.

 • Het percentage vrouwelijke fysiotherapeuten is 55%
 • De gemiddelde leeftijd van de fysiotherapeuten is 41 jaar
 • Ca. 60% van de patiënten is vrouw
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten in 2015 was ruim 53 jaar
 • In de periode 2011-2015 nam de gemiddelde leeftijd licht toe, conform de toenemende leeftijd in de totale bevolking (CBS, 2015)
 • De mediaan van het aantal behandelingen was in 2015, na een dip in 2014, terug op 7 behandelingen
 • Patiënten die behandeld worden voor een chronische aandoening kregen de afgelopen jaren gemiddeld 3 keer zoveel behandelingen als patiënten die behandeld worden voor een niet-chronische aandoening
 • In 2015 kwamen voor het eerst méér patiënten op eigen initiatief bij de fysiotherapeut dan via een verwijzer (51%)
 • 99% van de screening is ‘Pluis’
 • 7% van de patiënten bij de fysiotherapeut werd in 2015 behandeld voor spier-, pees, en fascie aandoeningen aan de cervico-thoracale wervelkolom
 • 16% van de patiënten werd in 2015 behandeld voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’
 • De fysiotherapeut verwacht bij bijna 60% van de patiënten dat de klacht volledig zal herstellen.