Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft besloten prof. dr. Mattijs Numans van Gezondheidscentrum Oog in Al te benoemen als hoogleraar huisartsgeneeskunde en hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Het is een zeer eervolle benoeming voor hem en een prachtige stap in zijn carrière. Wij er zijn heel erg trots op dat onze collega zo’n mooie functie mag bekleden. Natuurlijk heeft het wel ingrijpende consequenties voor de andere werkzaamheden in het gezondheidscentrum. Mattijs Numans zal nog één dag per week in onze praktijk werkzaam blijven.

Prof dr Numans zal waarschijnlijk per 1 oktober of 1 november 2013 van start gaan in Leiden, we zullen in de komende maanden meer duidelijkheid verstrekken over welke dag hij werkzaam zal blijven en hoe we de vrijgekomen spreekuren gaan opvangen.