Vanmorgen werd in The Colour Kitchen door wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor aan onder meer professionals uit de zorgsector, maatschappelijke organisaties en (wijk-)adviesraden gepresenteerd. De onderzoekers zagen een gemengd beeld.

De Utrechtse jeugd en volwassenen zijn in grote meerderheid positief over hun eigen gezondheid en de levensverwachting is toegenomen, maar er zijn belangrijke verschillen per wijk. Het aantal chronische aandoeningen is bij volwassenen toegenomen, maar bij de jeugd wordt een duidelijke daling gezien in het aantal kinderen met overgewicht. Het gebruik van huisartsenzorg onder lager opgeleiden is toegenomen. Utrechters zijn door de bank genomen tevreden over hun woning en woonomgeving, maar de Europese normen voor luchtkwaliteit waaraan Nederland in 2015 moet voldoen worden nog niet overal gehaald.

In de komende periode zullen alle betrokkenen ‘in de wijk’ aan de hand van deze cijfers moeten bekijken waar het goed gaat en waar het beter kan. Ook Gezondheidscentrum Oog in Al zal hiervoor het gesprek met haar partners aangaan.

Een Factsheet met de cijfers voor West (waaronder Oog in Al) kunt u HIER vinden. Nog veel meer over de monitor op de website van de gemeente HIER.