De fysiotherapeutische begeleiding van patiënten met oedeem staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Specifieke verschijnselen zoals een dikke arm of been, ontstaan na een operatie of bij bestraling kunnen effectief behandeld worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Anita de Rooij (OogvoorFysio) heeft in 2016 en 2017 een aanvullende post-HBO opleiding gevolgd om zich met name te richten op de meest actuele behandelmethodes bij patiënten met oedeemklachten. In 2017 heeft her-certificering plaatsgevonden voor deze algemeen erkende specialisatie binnen de fysiotherapie middels opname in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Ook ziektekostenverzekeraars erkennen deze bijzondere specialisatie. Oog voor Fysio heeft contracten met alle ziektekostenverzekeraars.

Meer informatie vindt u hier.