Vrienden van de Dominicus

Afgelopen zondag – 3 april – kwamen bijna 40 belangstellenden bijeen in de pastorie van de Dominicuskerk. Die avond hield prof. Mattijs Numans een lezing in de cyclus Hoogleraren in de wijk Oog in Al. Mattijs is hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Leiden. In Oog in Al is Mattijs vooral ook bekend als één van de huisartsen in onze wijk.

In deze lezing kwam het werk van Mattijs op verschillende niveaus aan bod. Op sommige momenten ging het over het nut van een leerstoel Huisartsgeneeskunde aan een universiteit, zowel voor onderwijs van (aankomend) huisartsen als voor onderzoek. Onder andere sprak Mattijs over het breder bekijken van gegevens over de hulp aan de oudste ouderen. Op die manier kan de zorg aan deze doelgroep nuttiger, prettiger en ook goedkoper worden ingericht. Bijvoorbeeld door de medicijnen beter op elkaar af te stemmen.

Op andere momenten ging het tijdens deze lezing over de dagelijkse hulp in de praktijk aan patiënten, aan de uitvraag door assistenten, en aan het hanteren van protocollen die vanuit de huisartsenvereniging worden aangereikt. Het werd ook duidelijk dat de huisartsen in de stad Utrecht breed samenwerken en daarmee ook meer macht kunnen ontwikkelen in de richting van de zorgverzekeraars.

Al met al een interessante inkijk in de dagelijkse werkpraktijk van een huisarts annex hoogleraar.