Sinds 1981 werkt ze in de wijk, nu gaat ze met pensioen. Huisarts Mieke van Dillen blikt terug op haar werk; alle veranderingen in de loop der jaren, het fijne samenwerken met alle collega’s en natuurlijk het contact met de patiënten.

Van Mendelssohnstraat naar Händelstraat

In 1981 ben ik de huisartsenopleiding begonnen in de wijk Oog in Al, in de Mendelssohnstraat bij Jan Jongerius en Guus van Eijk. Na de opleiding ben ik daar gebleven. En al gauw ging Guus met pensioen en werd Jan directeur van een ziekenhuis. Wietze Eizenga en Mattijs Numans volgden hen op.

Later zijn we gaan samenwerken met de praktijk van Wiebe Dommers op de Lessinglaan. Samen vormden we het gezondheidscentrum Oog in Al en verhuisden we naar de Händelstraat in 2003. Bart van Pinxteren kwam er toen ook bij. Ik was zeer intensief betrokken bij het oprichten van het gezondheidscentrum. Het heeft zo’n 10 jaar geduurd voordat het zover was. Met de apotheek, fysiotherapie en tandarts betrokken we het pand. In de loop der jaren zijn er veel artsen bij gekomen.

Er is veel veranderd in de loop der jaren

Ik kom uit de tijd dat er geen computers en mobiele telefoon bestonden. Mijn echtgenoot, Peter, piepte mij op met een piepertje als ik dienst had. Dan moest ik hem terugbellen als ik was aangekomen bij een patiënt die een telefoon had. Ik reed dan rond en Peter zat thuis met de kinderen bij de telefoon. Toen onze oudste dochter een keer de telefoonstekker er uit had getrokken stond niet veel later de politie aan de deur omdat de huisarts onbereikbaar was. Je had toen veel vaker dienst dan nu omdat de diensten verdeeld werden onder een kleine groep huisartsen van Oog in Al en Kanaleneiland. Het ging dan wel om een kleinere groep patiënten die je beter kende. Nu zijn er de bekende huisartsenposten.

Van solist naar samenwerken

Vroeger werkte je als huisarts als solist. Tegenwoordig zijn er veel samenwerkingsverbanden met onder andere de thuiszorg en de welzijnszorg binnen de wijk. Ook is er intensief overleg met de apotheker en Tense Maats is apotheker binnen de huisartsen praktijk. Het werk van de huisartsen wordt ondersteund door  de POH’s voor de chronische zorg zoals diabetes en longziektes , ouderenzorg en GGZ. Dit betekent dat de huisarts minder reguliere controles doet. In plaats daarvan levert de huisarts meer complexe zorg. Die zorg wordt verleend volgens de standaarden die ontwikkeld zijn door de NHG.

Digitaal

Informatisering is heel belangrijk geworden. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Patiënten kunnen hun eigen gegevens en uitslagen inzien en verwijzingen gaan digitaal. Consulten en diagnostiek zullen in de toekomst ook veel meer digitaal gebeuren. Binnen onze praktijk is een specialist op dit gebied werkzaam: Bart van Pinxteren. Voor patiënten komt steeds meer betrouwbare informatie beschikbaar vooral via www.thuisarts.nl

Huisartsenpraktijken zijn complexe organisaties waarin iedereen zijn taak en specialismen heeft. Bij ons is dit goed geregeld en dat maakt het werk een stuk plezieriger.

Het werk heeft veel leuke kanten

Een bijzonder aspect is dat je nauw betrokken bent bij je patiënten. Je krijgt vaak letterlijk een kijkje achter de voordeur. De werkdruk is soms hoog, vooral omdat er veel onverwachte dingen gebeuren op een dag en het werk daardoor niet goed te plannen is. Tegelijk leidt dat ook tot veel dynamiek en afwisseling. Dat maakt het leuk. Binnen een grote maatschap als die van ons worden de taken verdeeld. Mijn aandachtsgebieden waren: de diabetes zorg, de inrichting van het pand en de opleiding van jonge huisartsen. Wat mijn werk vooral zo leuk maakte was de plezierige samenwerking met de collega huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners. Een bewijs voor de goede sfeer binnen het team is het feit dat drie huisartsen die bij ons de opleiding hebben gevolg later tot de maatschap zijn toegetreden: Doortje Graafmans, Monique Prinssen en Lies Visser. Ook Thijs Luchtman en Victor van Duuren voelde zich al snel bij ons thuis. Daarnaast is de samenwerking met Gerrit van Ommeren, de apotheker voor mij ook heel speciaal. We kennen elkaar al 38 jaar nog uit de tijd dat ik in opleiding was.

Al deze mensen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat ik tot mijn 66ste met plezier heb kunnen doorwerken.

Oog in Al is een gezellige wijk

Ik werk er al 38 jaar en ik ken er dus heel veel mensen. Mijn dochter woont er ook met haar gezin. Mijn beide dochters zijn ook huisarts geworden. Heel speciaal. Ik ben dus zomaar nog niet weg uit de wijk! Het is een fijne wijk met diverse groepen patiënten voor wie je allemaal iets kan betekenen. Ik heb me altijd in Oog in Al thuis gevoeld. Het is een wijk met veel activiteiten en een grote samenhang.

Wat ga ik missen en wat ga ik doen

De vele patiënten met wie ik een band heb opgebouwd. Mijn collega’s en het team ga ik ook enorm missen. Wat ik niet ga missen is de werkdruk, de complexiteit en de snel opeenvolgende veranderingen op allerlei gebied. Na mijn pensioen ga ik meer tijd doorbrengen met mijn 5 kleinkinderen. Daarnaast ga ik reizen met mijn goede vriendin Aukje waarmee ik ook in het verleden al veel op pad geweest ben. Ik heb er zelfs al een tentje voor aangeschaft. 

Opvolger

Ik ben heel blij met mijn collega Victor van Duuren die mij gaat opvolgen. Hij werkt inmiddels ruim een jaar in onze praktijk, is betrokken bij mijn patiënten en heeft al met veel van hen kennis gemaakt.  Ik heb veel vertrouwen in hem.

Corona

Door corona is het werk sterk veranderd het laatste jaar. Er waren heel veel onzekerheden en dat blijft nu voorlopig nog zo. Ik hoop dat er snel een vaccin komt en dat we dan weer normaal contact met elkaar kunnen hebben. Door de corona crisis zal het afscheid van patiënten en van collega’s heel anders worden dan ik me had voorgesteld.

Beste patiënten,

Vanaf juli 2019 ben ik als huisarts werkzaam in gezondheidscentrum Oog in Al. Per 1 januari neem ik de patiënten over van Mieke van Dillen vanwege haar pensionering. Met sommige patiënten heb ik al kennisgemaakt. Ik heb Mieke leren kennen als een betrokken en kundig huisarts. Ik ben haar dankbaar voor de rol die ze heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit mooie gezondheidscentrum. Ik vind het dan ook een voorrecht om haar plek over te nemen. De afgelopen maanden trokken we intensief samen op, waarbij we oog hebben voor een goede overdracht van de patiëntenzorg om continuïteit te waarborgen.

In 2007 heb ik de huisartsopleiding afgerond. Na 11 jaar te hebben gewerkt in Hazerswoude-Dorp kwam vorig jaar deze droombaan op mijn pad. Een goed georganiseerd gezondheidscentrum met fijne collega’s.

Ik kijk ernaar uit om met u kennis te maken. Ik hecht veel waarde aan een goede vertrouwensband en laagdrempelig contact.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Andere werkdagen dan Mieke van Dillen. Op de woensdag en donderdag werk ik als groepsdocent voor de huisartsopleiding in Zeist.

Het zou leuk zijn als u een persoonlijk bericht wilt achterlaten voor Mieke. U kunt het bericht per post versturen naar de praktijk of achterlaten in de speciale brievenbus bij onze balie.

Met vriendelijke groet,

Victor van Duuren