In 2015 zijn de spreekuren voor hart- en vaatziekten verder uitgebreid. Dit geldt zowel voor de primaire als de secundaire preventie. Met name patiënten die een hoog risico hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten werden uitgenodigd voor het spreekuur. Tijdens het spreekuur wordt veel aandacht besteed aan leefstijl. Ook werden de patiënten gemotiveeerd aan te sluiten bij de ‘Samenloop’ of zich aan te melden voor ‘Gewichtig bewegen’. Door de patiënten aan te laten sluiten bij reeds bestaand aanbod willen wij ze laten ervaren wat een gezonde leefstijl inhoudt en welke gezondheidswinst dat oplevert.