Voor COPD neemt de huisartspraktijk deel aan het ketenzorgprogramma van de zorggroep HUS. Patiënten die in het zorgprogramma zijn ingesloten worden jaarlijks gecontroleerd met daarbij aandacht voor de ziektelast, rookgedrag, beweging en  een longfunctieonderzoek. De jaarcontroles worden uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige. Waar nodig begeleidt zij patiënten bij het stoppen met roken. Alle patiënten worden nabesproken met Huisarts Graafmans.

Naast de jaarcontroles zijn huisarts Graafmans en praktijkverpleegkundige Elly Kamermans actief in de werkgroep longen van het gezondheidscentrum. Hierin zijn tevens de apotheker, diëtist en fysiotherapeut betrokken. Het belangrijkste speerpunt van de werkgroep was het opzetten van een COPD carrousel, in 2016 is dit voortgezet en ingezet op borging. Voor 2017 wil deze werkgroep meer gaan inzetten op astma.