De huisartsenpraktijk neemt deel aan het ketenzorgprogramma diabetes van de zorggroep HUS. In dit programma zijn patiënten opgenomen met diabetes mellitus type 2 (DMII), die onder behandeling zijn van de huisarts. Controles werden uitgevoerd conform het protocol van de zorggroep, dat gebaseerd is op de vigerende NHG standaard. De jaarcontrole werd gedaan door de eigen huisarts, overige controles werden uitgevoerd door de praktijkverpleegkundige.
Huisarts van Dillen was verantwoordelijk voor de aansturing van de praktijkverpleegkundige en het bespreken van patiënten en vragen. Zowel de huisarts als de praktijkverpleegkundige namen deel aan de nascholingen van de zorggroep op het gebied van diabetes. De praktijkverpleegkundige en de huisarts zijn beiden bekwaam in het instellen op insulinetherapie.

In 2015 is er een uniek kwalitatief onderzoek gedaan naar de zorg voor DM patiënten bij ons in de wijk. Vijf wijkbewoners hebben hier aan meegedaan evenals alle betrokken zorgverleners. In het najaar konden er 10 verbeterpunten vastgesteld worden. De belangrijkste drie:

  1. Behoefte aan houvast, duidelijkheid en uniformiteit
  2. Maak onderscheid in ‘soort’ patiënten kort na de diagnose in de begeleiding
  3. Adviezen op 1 lijn, m.n. wat betreft voeding.

In 2016 is het verbeterpunt ‘Adviezen op 1 lijn’ gerealiseerd. Ook sluit de oplossing aan bij het verbeterpunt van duidelijkheid en uniformiteit. In samenwerking met de eerder betrokken patiënten. Patiënten hebben een jaarlijks consult bij de diëtist aangeboden gekregen en er vinden gezamenlijke consulten met de POH en huisarts plaats, vooral gericht op de minder goed ingestelde patiënten.

In 2016 hebben we ook de folder Diabetes ontwikkeld en gepresenteerd. Dit past ook bij duidelijkheid en uniformiteit realiseren voor patienten. Tevens zijn de webteksten aangepast.

In 2017 wordt ingezet op ‘Maak onderscheid in ‘soort’ patiënten kort na de diagnose in de begeleiding’.