In 2016 heeft de werkgroep een omvangrijke campagne georganiseerd voor jonge vrouwen. De campagne is gericht op gericht is op bewustwording van urineverlies bij met name vrouwen tussen de 30 en de 55. De campagne bestaat uit een voorlichtingsmiddag voor professionals uit de wijk, te denken valt aan sportinstructeurs, een theatershow “het verlies van Vivianne”, een boekpresentatie in de bieb “het verborgen vrouwenleed” en een webinar over ongewenst urineverlies.
De werkgroep bestaat uit Frieda van Ederen, geregistreerd bekkenfysiotherapeut, Floor van Steenis, apotheker en Doortje Graafmans, huisarts.