In het kader van het POINT (Pharmacotherapy Optimization through Integration of a Nondispensing pharmacist in a primary care Team) onderzoek, wat in maart 2014 van start is gegaan, is een nieuwe functie gecreëerd: de apotheker‐farmacotherapeut in de huisartspraktijk. Deze apotheker houdt zich uitsluitend bezighouden met farmacotherapeutische zorg en heeft geen taken binnen de apotheek. De apotheker-farmacotherapeut  werkt aan de optimale farmacotherapie afgestemd op de individuele patiënt. Hiervoor nodigt zij patiënten uit die meerdere geneesmiddelen naast elkaar gebruiken, zogenaamde polyfarmacie patiënten, uit voor een gesprek om te praten over het gebruik van en ervaring met geneesmiddelen. Mogelijke vragen kunnen worden beantwoord en problemen kunnen tijdig worden opgespoord. Ook voor vragen over bijwerkingen of over geneesmiddelen en het gebruik daarvan, is zij beschikbaar. Tevens bezoekt zij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis, indien er veel wijzigingen in de medicatie heeft plaatsgevonden, geeft ze nascholing aan doktersassistentes en bereidt ze het FTO voor.