In 2016 is er 3 keer een jeugdnetwerkbijeenkomst georganiseerd. De werkgroep jeugd bestaat uit huisarts Thijs Luchtman, logopediste Sanne Huijts, kinderfysiotherapeut Mirjam Egelkraut en orthopedagoog Ellen Hindriks. Inmiddels zijn er zo’n 50 leden van het netwerk. Iedere bijeenkomst wordt steeds door andere leden in samenwerking met het Gezondheidscentrum georganiseerd. Onderwerpen als laaggeletterdheid, samenwerking en zorg staan wisselend op de agenda. Er zijn altijd rond de 30 leden aanwezig bij de netwerkbijeenkomst. Daarnaast hebben we onze medewerking verleend aan het onderwijs in de wijk, bij informatie avonden voor ouders op het gebied van zorg. 

In 2016 werd ook de folder Jeugd ontwikkeld en gepresenteerd.