Op dinsdagavond 28 oktober verzorgde Gezondheidscentrum Oog in Al een stoppen-met-rokencursus in Domstad. De cursus is inmiddels achter de rug en is in onze ogen een enorm succes geworden, overigens niet in de laatste plaats omdat het een enorm enthousiasme onder de medewerkers van het gezondheidscentrum teweeg heeft gebracht.

Uiteindelijk hebben zich 223 personen ingeschreven, waarvan er 200 hebben deelgenomen aan de cursus, terwijl we hadden gerekend op maximaal 120 aanmeldingen. En dan te bedenken dat wij voorheen jaarlijks maar ongeveer 30 rokers konden helpen/begeleiden.

Voor ons is het spannende wachten nu aangebroken. Hoeveel rokers zijn er gestopt? En hoeveel blijven er gestopt? We hopen snel met de nulmeting van het onderzoek dat zal worden gekoppeld aan de cursus te kunnen beginnen. Maar over 1 jaar weten we pas echt wat dit allemaal heeft opgeleverd. We houden u op de hoogte!

Voor een kleine sfeerimpressie mag ik misschien verwijzen naar het online artikel ‘Roken is voor mietjes’, dat een toen-nog-rokende journalist optekende in Massa.