Mag een huisarts u een mailtje sturen met uw medische informatie? Of moet dat altijd via een beveiligd patiëntenportaal? En wat als u in het buitenland dringend medische informatie over uzelf nodig heeft en u uw huisarts vraagt dat toch even te mailen? Huisartsenpraktijk Oog in Al volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds mei van kracht is. Toch blijven er bijzondere omstandigheden. “Wij handelen naar de geest van de wet. Bij een afweging weegt de zorg voor de patiënt het zwaarst.”  

De huisartsenpraktijk hecht aan het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens, vertelt huisarts Bart van Pinxteren. “Maar zorg bieden is en blijft ons primaire doel. We moeten daarom ook voldoen aan zorgwetten zoals de WGBO en de Wet op het beroepsgeheim.”

Niet te rigide

Soms botsen wetten. “Natuurlijk is e-mailverkeer onveilig. We versturen daarom al ruim vijf jaar berichten veilig via een gesloten portaal”, zegt Bart. “Maar het belangrijkste blijft dat een patiënt goed geholpen wordt. Dan moeten we soms van de regels afwijken. Stel dat een patiënt van mij in Italië een spoedoperatie moet ondergaan en dringend medische gegevens over zijn allergieën nodig heeft. Dan vind ik de kans op misbruik zo klein, dat ik aan dat verzoek voldoe en hem de gegevens mail. En dan ben ik bereid daar achteraf verantwoording over af te leggen.”

Verwijsbrief

Medische informatie wordt ook niet zomaar met andere zorgverleners gedeeld. “Als ik een patiënt doorverwijs, stuur ik niet automatisch alle medische gegevens mee. Alleen belangrijke en relevante informatie. Niet-relevante gegevens kunnen we achterwege laten. Dit gebeurt in overleg met de patiënt.”

HAP en apotheek

De patiënt heeft ook zeggenschap over de medische informatie die via het Landelijke Schakelpunt (LSP) met de huisartsenpost en apotheek wordt gedeeld. Zorgverleners kunnen uitsluitend het dossier van de huisarts inzien, als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kan ook verfijnd worden: de patiënt kan aangeven welke delen van het dossier mogen worden ingezien. “Kortom: we kunnen maatwerk leveren.”

Stappen maken

Het volledig voldoen aan de AVG betekent een cultuuromslag in de praktijk. “Wie krijgt toegang tot welke informatie en waarom? Wat is haalbaar en praktisch? Dat is een proces. We bespreken maandelijks met huisartsen en assistenten een praktijkcasus. Is alles nu al 100 procent op orde? Nee. Maar we zijn een heel eind op weg. We leren en maken stappen.”