Een steeds groter wordende groep huisartsen maakt zich in toenemende mate zorgen over de toekomst van ons zorgsysteem. Daar waar samenhang door samenwerking van oudsher onze sterkste kracht is, wordt onze beroepsgroep door politiek en zorgverzekeraars steeds verder in een hoek geduwd. Vertrouwen wordt ingewisseld voor dataverzameling en cijferfetisjisme. Samenhang wordt vervangen door concurrentie. Samenwerking wordt beperkt door absurde regels opgelegd door de NMA. Via een online manifest op de website hetroermoetom.nu proberen wij aandacht te vragen voor dit probleem. Iedereen is welkom het manifest te tekenen.