eHealth in Oog in Al

Vanaf de eerste helft van 2016 zijn de huisartsen van ons gezondheidscentrum samen met een tiental patienten voorzichtige stapjes op het gebied van eHealth aan het zetten. Het idee is, dat mensen met een hoge bloeddruk niet meer steeds voor controle naar de praktijk hoeven te komen. De deelnemers meten thuis hun bloeddruk en gewicht, waarna…

Kenniscafe

Afgelopen zondag – 3 april – kwamen bijna 40 belangstellenden bijeen in de pastorie van de Dominicuskerk. Die avond hield prof. Mattijs Numans een lezing in de cyclus Hoogleraren in de wijk Oog in Al. Mattijs is hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Leiden. In Oog in Al is Mattijs vooral ook bekend als één van de huisartsen in onze wijk.